Oferta

Oferta podstawowa: etapy I-III (Inwentaryzacja + Projekt koncepcyjny)
Oferta szczegółowa: etapy I-VI (Inwentaryzacja + Projekt koncepcyjny +Projekt wykonawczy/techniczny)
Oferta kompleksowa: dotyczy wszystkich etapów (Inwentaryzacja + Projekt koncepcyjny +Projekt wykonawczy/techniczny+ Nadzór autorski)

I Etap. Poznanie potrzeb i oczekiwań Inwestora.

Zapoznanie się z preferowaną stylistyką i upodobaniami dotyczącymi kolorów, oświetlenia, materiałów. Ustalenie planowanego budżetu na daną inwestycje.

II Etap. Precyzyjny pomiar wnętrza (inwentaryzacja) wraz z dokumentacją fotograficzną.

Jeśli inwentaryzacja na tym etapie jest niemożliwa dalsze prace odbywają się na podstawie przekazanych przez Inwestora planach architektonicznych.

III Etap. Koncepcja.

Opracowanie 2-3 koncepcji układów funkcjonalnych w formie 2D i 3D z proponowanym rozmieszczeniem mebli. Na tym etapie model 3D wnętrza jest uproszczony i monochromatyczny, stworzony wyłącznie po to aby ułatwić Inwestorowi orientacje w przestrzeni.

IV Etap. Wizualizacja.

Po wyborze ostatecznej koncepcji układu funkcjonalnego przygotowujemy wizualizacje z propozycją konkretnych mebli, oświetlenia, kolorystyki i materiałów.

V Etap. Kosztorys.

Na podstawie ostatecznej koncepcji projektu powstaje kosztorys uwzględniający budżet Inwestora. Przygotowujemy szczegółowe zestawienie całkowitego wyposażenia wraz ze wskazaniem miejsca ich zakupu. Na podstawie kosztorysu podejmujemy finalne decyzje dotyczące realizacji projektu wykonawczego.

VI Etap. Projekt wykonawczy/ techniczny.

Inwestor otrzymuje w postaci Książki Projektowej, która zawiera wszystkie niezbędne rysunki techniczne.

VII Etap. Realizacja i nadzór autorski.

Pozostajemy w stałym kontakcie z Inwestorem i ekipami wykonawczymi. Objaśniamy i uzgadniamy kolejne etapy prac z Wykonawcami. Pilnujemy aby wszystko wykonane było zgodnie z projektem. Dodatkowo wspólnie z Inwestorem uczestniczymy w wizytach w sklepach gdzie doradzamy i pomagamy dokonywać zakupów.
Dzięki nadzorowi Inwestor może być spokojny, że najdrobniejsze szczegóły inwestycji zostaną dopilnowane.

Każdy projekt wyceniamy indywidualnie.